Pasterizace: Klíčový proces zajišťující bezpečnost a kvalitu potravin

Pasterizace je technologický proces ohřevu potravin s cílem zabít škodlivé bakterie a mikroorganismy. Tento proces se používá především u mléčných výrobků, ale také u džusů, piv a dalších nápojů. Pasterizací se zlepšuje bezpečnost potravin a prodlužuje jejich trvanlivost. Nicméně, někteří lidé preferují nepasterizované potraviny kvůli jejich přirozenosti a výživovým hodnotám. V tomto článku se podrobněji podíváme na proces pasterizace, jeho historii a využití v moderním potravinářském průmyslu.

Definice pasterizace

Pasterizace je proces ohřevu potravin na specifickou teplotu po určitou dobu, s cílem eliminovat nebo snížit množství patogenních mikroorganismů, které se v potravině mohou nacházet. Tento proces se používá hlavně u tekutých potravin, jako jsou mléko, ovocné džusy a pivo. Přestože pasterizace způsobuje změny v chuti a výživové hodnotě potravin, pomáhá zachovat bezpečnost potraviny a prodlužuje její trvanlivost. Mnoho zemí má předepsány zákony týkající se povinnosti pasterizace některých druhů potravin.

Historie pasterizace

Historie pasterizace sahá až do 19. století, kdy francouzský vědec Louis Pasteur zkoumal příčinu zkažení alkoholu. Během svých experimentů zjistil, že mnoho mikroorganismů způsobujících zkažení potravin lze usmrtit pomocí mírného ohřevu.

To vedlo k vývoji procesu, který je dnes znám jako pasterizace. Tato technologie se stala oblíbenou metodou pro prodloužení trvanlivosti mléka a dalších tekutých potravin, jako například džusů.

V současné době existuje mnoho druhů pasterizace, včetně klasického postupu teploty 63 °C po dobu 30 minut nebo rychlejší metody s vyšší teplotou po krátkou dobu. Pasterizace je dnes široce používána v potravinářském průmyslu a pomáhá chránit spotřebitele před nebezpečnými bakteriemi a mikroorganismy.

Princip pasterizace

Pasterizace je proces, při kterém se potraviny ohřívají na vysokou teplotu s cílem zničit nežádoucí mikroorganismy a prodloužit jejich trvanlivost. Principem pasterizace je zahřátí potravin na určitou teplotu (nejčastěji mezi 60-100 °C) po určitou dobu (několik sekund až několik minut) a následné rychlé ochlazení. Tím dochází ke kompletnímu či částečnému odstranění bakterií, plísní a kvasinek, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví nebo mohou způsobovat kvalitativní změny potravin. Pasterizace se používá především u mléka, ovocných šťáv, piva a konzervovaných potravin. Důležité je dodržovat správný postup pasterizace, aby byla zachována bezpečnost a kvalita potravin.

Různé metody pasterizace

Pasterizace je proces ohřevu potravin, který slouží k eliminaci bakterií, virů a dalších mikroorganismů, které mohou být přítomny v potravinách. Existuje několik různých metod pasterizace, z nichž každá má své výhody a nevýhody.

Jednou z nejstarších metod je klasická pasterizace, při které se potravina ohřívá na teplotu nad 72 °C po dobu minimálně 15 sekund. Tato metoda se používá pro mléko a mléčné výrobky, pivo a další tekutiny.

Další metodou je ultra-pasterizace, která spočívá v ohřevu potravy na teplotu mezi 135-150 °C po dobu několika sekund. Tato metoda se používá pro například smetanové krémy nebo šlehačku.

V poslední době je stále populárnější takzvaná sterilizace za studena či HPP (High Pressure Processing), což je označení pro postup tepelné úpravy potravin pomocí tlaku. Při této metodě se potravina podrobuje mocnému tlaku v okolí 600 MPa po dobu řádově několika minut. Sterilizace za studena se používají například u ovocných džusů a kávy v plechovkách, HPP pak pro masové výrobky.

Každá z těchto metod má své unikátní fungování, a proto se používají pro různé potraviny. Při výběru konkrétní metody je důležité brát v úvahu samotnou potravinu a také její kvalitu a trvanlivost.

1 Ohřevání vodní lázní

Pasterizace je proces ohřevu potravin, který zahrnuje ohřev potravy na vysoké teploty za určitou dobu a následné ochlazení na bezpečnou teplotu. Jeden z nejčastějších způsobů ohřevu při pasterizaci je pomocí vodní lázně. Při tomto procesu se potraviny umístí do vodní lázně s teplotou kolem 60–90 °C po určitou dobu. Tento proces pomáhá zabít škodlivé mikroorganismy v potravinách a také prodlužuje trvanlivost potravin. Ohřevání vodní lázní se používá při pasterizaci mléka, džusů, omáček a dalších tekutých potravin.

2 Ohřevání výměníkovým systémem

V současnosti je pro pasterizaci potravin často používán výměníkový systém. Tento proces ohřevu umožňuje rychlé a efektivní zahřátí potravin na požadovanou teplotu bez ohrožení jejich kvality.

Výměníkový systém pracuje pomocí tepelného výměníku, který umožňuje přenos tepla mezi dvěma tekutinami, aniž by se tyto tekutiny vzájemně míchaly. Potravina putující trubkou jednoho trubícího systému se tak ohřívá pomocí horké pasty nebo páry, která cirkuluje v druhém systému. Díky tomuto procesu je možné dosáhnout velmi přesného teplotního profilu a minimalizovat tak nebezpečné zvýšení teploty nad povolenou úroveň.

Tento typ ohřevu je velmi oblíben zejména u tekutých potravin, jako jsou džusy, mléko a polotovary. Důležité je však zajistit správné nastavení parametrů procesu, aby nedocházelo k přehřátí a následně ke znehodnocení potraviny.

3 Přímá ohřívaní

Pasterizace je proces ohřevu potravin na určitou teplotu po určitou dobu, aby se snížilo riziko přítomnosti nebezpečných mikroorganismů. Existují tři způsoby přímého ohřevu, které jsou často používány v pasterizačních liniích - plášťové ohřívání, průtokové ohřívání a ohřívání pomocí ohniště.

Plášťové ohřívání je metoda, která se používá k pasterizaci kapalných potravin jako jsou mléko či džus. Potravina prochází trubkovým vodičem s velmi tenkými stěnami obklopeným parním pláštěm vytvořeným uvnitř samostatného nerezového korpusu . Plyn (typicky pára) zahřeje stěny korpusu a teplo se pak přenese na kapalinu uvnitř.

Průtokové ohřívání je zase efektivní pro produkci velkých množství potravin. Potravina proudí skrze trubku horkou vodou či párou nebo touto tekutinou proudí samo o sobě a teplo se tak rovnoměrně šíří celou cestou.

Ohniště jsou další metodou přímého ohřevu a používají se u potravin, které jsou tučné a husté, jako např. sýry či sladkosti. Potravina je na krátkou chvíli vystavena přímému ohni a poté rychle ochlazena.

Tyto metody umožňují pasterizaci velkých množství potravin rychle a efektivně, zajistí bezpečnost potravin a prodlouží jejich trvanlivost.

Využití pasterizace v potravinářském průmyslu

Pasterizace je proces ohřevu potravin, který se v průmyslové výrobě potravin využívá k prodloužení trvanlivosti a zabíjení škodlivých mikroorganismů. Při pasterizaci dochází k ohřevu potravin na určitou teplotu po dobu stanovenou podle druhu potraviny a cílem je zničit patogenní (škodlivé) mikroorganismy, které mohou být přítomny v potravinách. Kromě toho se tímto procesem snižuje i počet dalších mikroorganismů obsažených v potravinách.

Využití pasterizace je velmi rozšířené napříč různými odvětvími potravinářského průmyslu. Toto tepelné zpracování se nejčastěji používá u mléčných výrobků (mlék, sýry, jogurty), ovocných džusů a nápojů, konzervovaných jídel (polévky, masové pokrmy) či kořeněných směsí. Díky pasterizaci si mohou spotřebitelé užít delší trvanlivost bez nutnosti skladovat potraviny při extrémních teplotách a současně si zachovat kvalitu produktu.

Nicméně, některé potraviny, jako jsou například med a některé ovoce (hrozny), nemohou být pasterizovány, protože by to zničilo jejich vlastnosti. Je tedy důležité rozlišovat mezi potravinami, které mohou být pasteryzovány a těmi, které nelze.

Pasterizace je významným procesem, který umožňuje zachování kvality potravin a zároveň chrání spotřebitele před škodlivými mikroorganismy. Díky ní se mohou vyrábět bezpečné potraviny s delší trvanlivostí a poskytnout tak lidem lepší stravovací možnosti.

Bezpečnost potravin a pasterizace

Bezpečnost potravin je dnes velkým tématem, neboť spotřebitelé chtějí jíst jídlo, které je bezpečné a zdravé. Proces pasterizace hraje v této oblasti velmi důležitou roli. Jedná se o proces ohřevu potravin na určitou teplotu po určitou dobu, aby se zabránilo růstu mikroorganismů, které by mohly způsobit onemocnění u lidí. Díky tomuto procesu jsou mléčné výrobky, ovocné šťávy a další potraviny nejen bezpečnější k použití, ale také mají delší trvanlivost. Pasterizace je tedy dnes velmi běžný proces v průmyslu potravin a její správná aplikace je klíčová pro ochranu zdraví spotřebitelů.

Výhody a nevýhody pasterizace

Pasterizace je proces ohřevu potravin, který má za cíl eliminovat patogeny a zvýšit tak bezpečnost a trvanlivost potravin. Přestože má pasterizace řadu výhod, jako je snížení rizika infekce a prodloužení trvanlivosti potravin, existují také některé nevýhody tohoto procesu.

Mezi hlavní výhody pasterizace patří:

1. Zlepšení bezpečnosti potravin: Pasterizace pomáhá zabít patogeny ve vysokých teplotách a tím snižuje riziko infekce u lidí.

2. Prodloužení trvanlivosti: Ohřevání potravin na vysoké teploty pomáhá zabít mikroorganismy, což zvyšuje trvanlivost produktů a umožňuje jejich skladování po delší dobu.

3. Zachování živin: Proces pasterizace chrání i živiny před degradací v důsledku přítomnosti mikroorganismů, což umožňuje udržet kvalitu produktů.

Nicméně, existují také některé nevýhody spojené s procesem pasterizace:

1. Ztráta chuťových vlastností: Vyšší teplota použitá při pasterizaci může vést ke změnám v chuti a textuře potravin.

2. Zničení mikroorganismů: Pasterizace nejenom odstraňuje patogeny, ale také zničí dobré bakterie, které jsou přirozeně přítomné v některých potravinách.

3. Proces není účinný proti všem patogenům: Některé druhy bakterií mohou přežít proces pasterizace, což znamená, že riziko infekce stále existuje.

I přestože se pasterizace ukázala jako spolehlivý proces pro zvýšení bezpečnosti potravin a prodloužení jejich trvanlivosti, je důležité si uvědomit i jeho nevýhody a vybrat si vhodnou metodu úpravy potravin s ohledem na typ potraviny a její konkrétní použití.

Příklady potravin, které se pasterizují

Pasterizace je proces, který se používá k ohřevu potravin na vysokou teplotu s cílem zničit bakterie a mikroorganismy, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví. Existuje mnoho potravin, které jsou pasterizovány jako součást zajištění bezpečnosti potravin pro spotřebitele. Mezi příklady pasterizovaných potravin patří mléko, džusy, jogurty, vejce a některé druhy masa. Pasterizace také umožňuje prodloužit trvanlivost těchto potravin bez nutnosti použití chemických konzervantů. Celkově lze říci, že pasterizace je nezbytným procesem v moderním potravinářském průmyslu a pomáhá zajistit bezpečnost a kvalitu potravin pro spotřebitele po celém světě.

Závěrem lze říci, že pasterizace je klíčovým procesem, který umožňuje prodloužit trvanlivost potravin. Díky postupnému zahřívání a následnému rychlému ochlazení se eliminují škodlivé mikroorganismy, které by jinak mohly způsobit otravu nebo znehodnotit produkt. Pasterizované potraviny jsou tedy bezpečnější pro konzumaci. Je důležité si uvědomit, že pasterizace není 100% zárukou proti bakteriím a virům, proto stále platí pravidlo správného skladování a manipulace s potravinami.

Publikováno: 11. 08. 2023

Kategorie: potraviny

Autor: Tereza Opletalová

Tagy: pasterizace | proces ohřevu potravin